Oerlikon Kaynak


İçeriğe git

Ana menu:


ÜRÜNLER > Kaynak Elektrodları, Telleri ve Tozları > Tozaltı Kaynağı

SW 701

AWS/ASME SFA - 5.17

EL 12

Basınçlı kap, boru, gemi, çelik konstrüksiyon imalatında 510 N/mm² çekme dayanımına sahip genel yapı çeliklerinin kaynağında kullanılan masif tozaltı kaynak telidir. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

EN ISO 14171-A

S1

TS EN ISO 14171-A

S1

   
   
   

SW 702

AWS/ASME SFA - 5.17

EM 12

Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip genel yapı çeliklerin kaynağında kullanılan masif tozaltı kaynak telidir. Basınçlı kap, kazan, boru, gemi ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Ayrıca SHF 325, SHF 335 ve SHF 345 kaynak tozları ile birlikte kullanılarak sert dolgu kaynakları yapılmaktadır. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

EN ISO 14171-A

S2

TS EN ISO 14171-A

S2

   
   
   

SW 702Si

AWS/ASME SFA - 5.17

EM12K

Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip genel yapı çeliklerin kaynağında kullanılan masif tozaltı kaynak telidir. Basınçlı kap, kazan, boru, gemi ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Yüksek mangan ve silisyum içeriği kaynak banyosunun deoksidasyon özelliğini arttırır. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

EN ISO 14171-A

S2Si

TS EN ISO 14171-A

S2Si

   
   
   

SW 703Si

AWS/ASME SFA - 5.17

EH 12K

Orta ve yüksek çekme dayanımına sahip genel yapı çeliklerin kaynağında kullanılan masif tozaltı kaynak telidir. Basınçlı kap, kazan, boru, gemi ve çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Yüksek mangan ve silisyum içeriği kaynak banyosunun deoksidasyon özelliğini arttırır. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

EN ISO 14171-A

S3Si

TS EN ISO 14171-A

S3Si

   
   
   

SW 702Mo

AWS/ASME SFA-5.23

EA 2

Orta ve yüksek mukavemete sahip alaşımsız ve düşük alaşımlı çeliklerin kaynağında kullanılan Molibden (Mo) alaşımlı masif tozaltı kaynak telidir. Basınçlı kap, kazan, tank, boru, gemi ve ağır çelik konstrüksiyon imalatında kullanılır. Bakır kaplı olması elektrik iletkenliğini ve paslanmaya karşı direncini arttırır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

EN ISO 14171-A

S2Mo

TS EN ISO 14171-A

S2Mo

   
   
   

SF 104

EN ISO 14174

S A AB 1

Özellikle gemi inşa ve çelik kontrüksiyon imalatında alın ve iç köşe kaynaklarında tek telli ve çok telli (tandem/twin) kaynak uygulamalarında kullanım için geliştirilmiş, alümina-bazik tip aglomera kaynak tozudur. Çift ve tek taraflı kaynaklarda yüksek nüfuziyet sağlar. Yüksek akım taşıma kabiliyetine sahiptir, alternatif akım ve doğru akımda kullanılabilir. Kaynak dikiş görüntüsü güzeldir, köşe ve V-kaynak ağızlarında cüruf kalkışı çok kolaydır. Gemi inşa, çelik yapılarda, kazan ve depolama tanklarında kullanıma çok uygundur.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

TS EN ISO 14174

S A AB 1

   
   
   
   

SF 212

EN ISO 14174

S A AR 1

SF 212, yüksek hızlarda güvenli kaynak yapmak için geliştirilmiş yeni tozaltı kaynak tozudur. LPG tüplerinin, tankların, kazanların, konstrüksiyon elemanlarının, elektrik direklerinin, ince et kalınlığına sahip su ve sondaj borularının kaynaklarında kullanıma çok uygundur. Akma Dayanımı 355 MPa'a kadar ince taneli çeliklerin; tek ve çok tel ile iki veya üç pasolu kaynaklarında kullanılabilir. Kaynak dikiş görüntüsü parlak ve düzgündür. Kök pasoda ve köşe kaynaklarında curuf kalkışı çok kolaydır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

TS EN ISO 14174

S A AR 1

   
   
   
   

SF 304

EN ISO 14174

S A AB 1

Özellikle spiral ve boyuna kaynaklı boru imalatı için geliştirilen alümina-bazik tip aglomere kaynak tozudur. İnce ve orta kalınlıktaki boruların tek veya çok telle (tandem/twin) kaynağında yüksek kaynak hızlarıyla kaynak yapma imkanı verir. Yüksek akım taşıma kabiliyeti vardır, alternatif ve doğru akımda kullanılabilir. Kaynak dikiş görüntüsü güzeldir ve özellikle boru kaynaklarından beklenen düzgün ve yüksek nüfuziyetli kaynak dikişleri verir. Cüruf kalkışı çok kolaydır.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

TS EN ISO 14174

S A AB 1

   
   
   
   

FRO AS 461

AWS/ASME SFA - 5.17

F 6 AP 2 EL 12


Karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklerin tek veya çok tel ile tek veya çok pasolu kaynaklarında kullanılan yarı bazik aglomere kaynak tozudur. Kullanılan kaynak teli ile birlikte elde edilen kaynak metali düşük servis sıcaklıklarında dahi yüksek mekanik özellikler gösterir. Köşe ve kaynak ağızı açılan yatay kaynaklarda curuf temizliği kolaydır. Basınçlı kap, kazan, tank, LPG tüpleri, çelik konstrüksiyon imalatında ve gemi inşaasında kullanıma uygundur. Ayrıca, alaşımsız ve Mo, Ni, Ti, B alaşımlı tellerle boruların uzunlamasına ve spiral kaynaklarında kullanılabilir.

Bazisite İndeksi: 1.3

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

AWS/ASME SFA - 5.17

F 7 AP 4 EM 12

AWS/ASME SFA - 5.17

F 7 AP 4 EM 12K

DIN 32522

B AB 1 87 AC 10

 

   
   
   
   

OP 139

AWS/ASME SFA - 5.17

F6 A2 - EL 12

OP 139 alümina-bazik karakterli, aglomere tozaltı kaynak tozudur. Tek pasolu ve çok pasolu, alın ve köşe kaynakları yapılan tek ve çok telli tozaltı kaynak sistemlerinde kullanım amaçlı geliştirilmiştir. OP 139, boru hattında kullanılan boruların uzunlamasına, çevresel ve spiral kaynak dikişlerinin tandem ve çok telli tozaltı kaynak uygulamalarında kullanılır. Düşük sıcaklıklarda çentik darbe direnci yüksektir. Daha yüksek çentik darbe direnci için SW 702 Mo, OE-SD3 Mo ve OE TiBor 33 gibi hafif alaşımlı kaynak telleri ile de kulanıma uygundur. OP 139 yüksek akım taşıma kabiliyetine sahiptir, kalın kesitli çelik konstrüksiyonlarda köşe ve alın kaynaklarında kullanılabilir. Kaynak dikişi düzgün bir profile sahiptir ve yüksek hızda yapılan kaynaklarda bile kaynak ağzı yüzeyleri ile iyi bir ergime ve karışım sağlar. Cüruf kalkışı, temizlemesi iyidir ve pek çok durumda cüruf kendiliğinden kalkar. OP 139, doğru akımda ve alternatif akımda kullanıma uygundur ve tek telli uygulamalarda 1300A' e kadar akım değerlerinde kullanılabilir.

Bazisite İndeksi:
1.5

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

AWS/ASME SFA - 5.17

F6 A8 - EM 12K

AWS/ASME SFA - 5.17

F7 A6 - EH 14

AWS/ASME SFA - 5.23

F8 A6 - EA2 A2

   
   

OP 176

AWS/ASME SFA - 5.17

F7 A2 - EL 12

OP 176, 450 MPa' a kadar akma dayanımına sahip düşük alaşımlı çeliklerin, DIN 17172' ye göre boru çeliklerinin ve API 5L' ye göre X70' e kadar çeliklerin kaynaklarına uygun aglomere kaynak tozudur. Tek ve üç tele kadar çok telli uygulamalarda yüksek kaynak hızına sahiptir. Spiral boru kaynaklarında yüksek kaynak hızı ile çalışma imkanı sağlar. Kaynak dikişi düz ve düzgündür. Kaynak metalinin yayılımı ve ana metali sarışı iyidir. Kesme hatası yapmaz. Düşük sıcaklıkta tokluğu yüksektir. Kullanılan kaynak teline, uygulanan kaynak prosedürüne ve ana malzeme türüne bağlı olarak 240 HV' den düşük sertlik elde edilebilir ve ''sour'' gaz ortamlarına dirençlidir. NACE - TM - 0284 (Solution A)' ye uygundur.

Bazisite indeksi: 0.8

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

AWS/ASME SFA - 5.17

F7 A2 - EM 12K

AWS/ASME SFA - 5.23

F9 A0 - EA2 G

   
   
   

OP 120 TT

   

OP 120 TT, genel yapı çeliklerinin, kazan çeliklerinin ve boru çeliklerinin kaynağında kullanılan florit-bazik tip, aglomere tozaltı kaynak tozudur. Yüksek mangan alması nedeniyle özellikle düşük manganlı tellerle kullanım alanı geniştir. OP 120 TT tandem, çok telli uygulamalar ve çift telli uygulamalarda kullanılabilir. Kaynak metali yüksek tokluğa ve çatlak direncine sahiptir. OP 120 TT ile DC pozitif kutupta veya AC' de 1000A' e kadar kaynak yapmak mümkündür.

Bazisite indeksi: 3.1 (yaklaşık)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

   
   
   
   
   

OP 121 TT

   

OP 121 TT florid-bazik özellikli aglomere tozaltı kaynak tozudur. Özellikle ince taneli yapı çeliklerinin, düşük sıcaklıklarda çalışan çeliklerin, yaşlanma direnci yüksek çeliklerin kaynağında kullanılır. OP 121 TT tandem ve çok telli tozaltı kaynaklarına uygundur. OE - SD3 teli ile CTOD test sonuçlarına göre, off-shore kaynaklarında kullanıma uygundur. Asağıdaki kaynak teli kombinasyonları ile elde edilen kaynak metali çok düsük sıcaklıklarda yüksek tokluk özellikleri verir. Kısa curuf olusturduğu için küçük çaplı borularda cüruf akmadan kaynak yapabilmeye imkan verir. Kaynak dikisleri düzgündür ve ana metalde kesme hatası yapmaz.

Bazisite İndeksi: 3.1 (yaklaşık)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

   
   
   
   
   

FLUXOCORD 31

AWS/ASME SFA-5.17

F7AP4-EC-G

 

Alaşımsız ve ince taneli yapı çeliklerinin kaynağında OP 121TT tozu ile birlikte kullanılan, dikişsiz, bakır kaplı, bazik karakterli toz altı özlü kaynak telidir. Alternatif ve doğru akımda kullanılabilir.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

   
   
   
   
   

FRO AS 231

AWS/ASME SFA - 5.17

F7 A0 EL 12

Rutil tip, aglomere tozaltı kaynak tozudur. Mn ve Si ilavesi nedeniyle karbonlu çeliklerde tek ve çok tel ile iki veya üç pasolu kaynaklarda kullanıma çok uygundur. Yüksek kaynak hızlarında dahi kaynak dikiş görünüşü mükemmeldir. Kök pasoda ve köşe kaynaklarında curuf kalkışı çok kolaydır. LPG tüplerinin, tankların, kazanların, konstrüksiyon elemanlarının, gemi inşaa ve boru kaynaklarında yoğun olarak kullanılır.

Bazisite Indeksi: 0.4

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

DIN 32522

B AR 198 AC 12 KMS

   
   
   
   

İçeriğe geri dön | Ana menuya dön